Publica anunt de citatie in ziar

Alege ziarul dorit din lista de mai jos pentru a publica un anunt:

Modele anunturi citatii

Model anunt Citatie

  • Model citatie uzucapiune: Se citează numiții Pop George și Popescu Elena în calitate de pârâți în dosarul nr. 1234/567/2023 aflat pe rolul Judecătoriei Craiova având ca obiect uzucapiune, în contradictoriu cu reclamantul Popescu Eugen, pentru termenul de judecată din data de 29.07.2024, ora 08:30, Sala nr. 1 parter, complet C5, Judecătoria Craiova.

  • Model citatie divort: Numitul Popescu Ion cu ultimul domiciliu cunoscut in localitatea Craiova, Str. Piata Victoriei, nr. 32, Bl. 2A, Sc. 1, Et. 2, Ap. 45, judetul Dolj, este citat la Judecatoria Craiova pe data de Joi, 29.07.2024, ora 08.30, completul 10-C, camera 105 in calitate de parat dosarul civ. nr. 1234/567/2023, in procesul de divort cu reclamanta Popescu Lucia.

  • Model citatie succesiune: Intimata Popescu Elena, cu ultimul domiciliu cunoscut în Craiova, Str. Piata Victoriei, nr. 32, Bl. 2A, Sc. 1, Et. 2, Ap. 45, judetul Dolj, este citat la Tribunalul Maramureș, secția 1 civilă, Baia Mare, str. Crișan nr. 3, în 29.07.2024, C3N apel, sală 21, ora 08.00, în dosar nr. 1234/567/2023 în proces cu Popescu George pentru succesiune-apel.

  • Atentie! Cuvintele bolduite trebuiesc completate cu datele dvs!

Model Citatie Monitorul Oficial

  • Model citatie: Parohia Craiova, cu sediul in Craiova, Str. Piata Victoriei, nr. 32, Bl. 2A, Sc. 1, Et. 2, Ap. 45, judetul Dolj avand CUI 29898288, în calitate de reclamant citează Municipiul Craiova, prin primar, cu sediul în Str. Piata Muncii, nr, 3, Craiova, judetul Dolj, in dosarul nr. 1234/567/2023 la Judecătoria Craiova, având termen de judecată: 29.07.2024, ora 10.00, având ca obiect constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune.

  • Model citatie: SC Model SRL, cu sediul Str. Piata Victoriei, nr. 32, Bl. 2A, Sc. 1, Et. 2, Ap. 45, judetul Dolj, chema in judecata pe SC Firma Citata SRL cu sediul in Bld. Carol I, Nr. 5, Bucuresti, sector 2, in calitate de parat, in dosar nr. 1234/567/2023, aflat pe rolul Judecatoriei Sector 2 Bucuresti, avand ca obiect Ordonanta de plata, complet 30, camera 121, cu termen de judecata la data de 29.07.2024, ora 08.30.

  • Atentie! Cuvintele bolduite trebuiesc completate cu datele dvs!

Model anunt Somatie

  • Somaţie. Dosar nr. 1234/567/2023, data 03.08.2024. Potrivit Încheierii de şedinţă din data de 19.07.2024, emisă de Judecătoria Mediaş, în dosarul nr. 1234/567/2023, în conformitate cu dispoziţiile art. 1051 C.pr.civ., se înştiinţează orice persoană interesată, că reclamanţii Pop Petre şi Popescu Elena, domiciliaţi în Municipiul Mediaş, Str. Piata Victoriei, nr. 32, Bl. 2A, Sc. 1, Et. 2, Ap. 45, judeţul Sibiu, au formulat acţiune civilă având ca obiect dobândire drept de proprietate prin uzucapiune şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate astfel uzucapat, privind imobilele situate administrativ în Municipiul Mediaş, strada Reconstructiei nr. 1095A, judeţul Sibiu, înscrise în CF nr. 542551 Mediaş sub nr. top. 5425/2/1/1/2/2/1/2, reprezentând teren grădină în suprafaţă de 172 mp şi în CF nr. 542551 Mediaş sub nr. top. 5425/1/2/1/1/2/2/2/a, reprezentând teren arabil în suprafaţă de 2052 mp., proprietatea tabulară a defuncţilor Pop Livia, decedata la data de 28.07.2003 şi soţul Pop Heinrich, decedat la data de 21.08.1995, cu ultim domiciliu în Germania, Oraşul Berlin. Somează persoanele interesate să facă opoziţie, în caz contrar, în termen de 6 luni de la emitere a celei din urmă publicaţii, se va trece la judecarea cererii.

  • Atentie! Cuvintele bolduite trebuiesc completate cu datele dvs!

Modalitati de plata

Afla cum poti plati anuntul de citatie publicat in ziar: